Nyheder
[Vis Nyhedsarkiv]
Vidste du at…
Gallium Indium- eller-kviksølv-Strain gauges eller fotoceller anvendes som transducere i Plethysmografen DIGITMATIC DM2000 for at se effekten af manchet fyldning hhv. udluftning.
GaIn rengøres som kviksølv-strain gauges med sprit eller korsolin. Garantiperiode er 1 år fra levering, anvendelsestidsrummet er dog længere. Modsat kviksølv, som er livsfarlig ved indånding, organskadende og har en reproduktionstoksicitet, er GaIn ætsende/forbrændende og klassificeret som langt mindre farlig.
Der med en strain gauges monteret distalt for en okklusionsmanchet måles et maximalt tryk, som forsyner området distalt for manchetten og at netop det tryk er afgørende for et sårs helingschance
Der opnås helt forskellige resultater når der måles distalt tryk med en Doppler-probe kontra en volumen/rødmetransduceren.
Der I modsætning til en Doppler-optagelse eller en general AC-registrering, med en DC transducer monteret distalt for en okklusions-manchet kan der med sikkerhed undgås falske negative måleresutater.
Der med en distal trykmåling og kendskab til patientens alder kan prognosticeres risiko for en arteriosklerotisk sygdoms udvikling
Der med en distal trykmåling efter en arbejdstest som efterlader lokal hypertension kan konstateres selv mindre proksimalt lokaliserede stenoser. Det øgede flow efter hyperæmi medfører et øget trykfald over stenosen hvilket resulterer i et mindsket distalt tryk
Et væsentligt nedsat distalt tryk i et subakut okklusionstilfælde kan resultere i nekrose. Den forhøjede trykgradient, kan ved en konservativ behandling, aftage langsomt i takt med kollateraludviklingen
Målestedets maksimaltryk kan følges med en ”Helingvurderings-detektor” som giver en vurdering af udviklingen imod sårheling på skinneben, hæl og forfod.
Der med en større eller mindre amputation mindst skal være et hudperfusionstryk på 30 mmHg, hvis amputationssåret skal kunne hele og at dette tryk skal kunne måles korrekt uden randfænomensforstyrreser
Hvide fingre eller Raynauds sygdom objektivt kan diagnosticeres og i nogen tilfælde anmeldes som en arbejdsskade med udløsning af en forsikringssum.
Der med DM2000 PC-Plethysmografi direkte optages distalt tryk på forskellige segmenter med forskellige transducere, og med det samme efterlader alle resultater i en samlet patientjournal
Eksempelvis med en a 40% for smal manchetbredde måles et 50 % (1.5 kontra 2.5 cm manchetbredde) for højt systolisk tå/fingertryk. Imidlertid er det bedre at måle et upræcist tryk end at opgive en måling
Referencer
Få vist alle